Çelik Hukuk Bürosu

Menu Border

Marka Hukuku

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname içerisinde Marka; “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” ifadesiyle tanımlanmıştır.

556 sayılı KHK hükümleri uyarınca tescil edilen marka 10 sene hukuki koruma hakkı kazanır.