Çelik Hukuk Bürosu

Menu Border

Sendika ve Toplu Sözleşme Hukuku

Çelik Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır.

Hukuk Büromuz Tarafından Hazırlanan Sözleşmeler;

Ortaklık Sözleşmeleri
Mal Alımı Sözleşmeleri
Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
Joint Ventures
Franchise Sözleşmeleri
Acenta Sözleşmeleri
İnşaat Sözleşmeleri
Kredi Sözleşmeleri
Lisans Sözleşmeleri
İş Sözleşmeleri
Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda çok deneyimli olup müvekkillerimiz tarafından talep edilen sözleşmeleri yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilmekte ve müvekkillerimin tarafı olduğu sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde tekrardan düzenlebilmekte ve değişiklik önerileri getirebilmektedirler.