Çelik Hukuk Bürosu

Menu Border

Mobbingde karar, vicdani

Bir bankada işten çıkarılan A.B.G’nin davasını inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, mobbing iddialarında, şüphe götürmez delillere gerek olmadığı ve vicdani kanaat oluşmasının yeterli olacağı kararına vardı

Mobbingde karar, vicdani

Bir bankada işten çıkarılan A.B.G’nin davasını inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, mobbing iddialarında, şüphe götürmez delillere gerek olmadığı ve vicdani kanaat oluşmasının yeterli olacağı kararına vardı


İzmir'de işten çıkarılan bir özel banka çalışanının işe iade davasına ilişkin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'ndeki temyiz incelemesinde, mobbing davaları açısından emsal teşkil edebilecek karar verdi.

Bir banka çalışanı
İzmir'de 22 yıldır çalıştığı özel bir bankada işten çıkarılan A.B.G, "işe devamsızlık halinin, işyeri müdürünün uyguladığı mobbingten kaynaklandığı iddiasıyla açtığı işe iade davasının İzmir 10. İş Mahkemesi'nce reddine karar verilince, temyiz başvurusunda bulunarak konuyu Yargıtay'a taşıdı.
Avukatlar Cihaner Çelik ve Yüksel Çetingöz tarafından açılan davanın temyizine bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin, davacı banka çalışanının mobbing iddialarının "şüpheye yer olmayacak" şekilde ispat edememesine dayanarak, davanın reddi yönünde hüküm kurmasını hatalı buldu. Yerel mahkemenin red kararını bozan ve işverenin iş akdinin fesih kararının geçersizliğine hükmeden Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bu kararı mobbing iddialarında "ceza davalarında olduğu gibi şüpheye yer olamayacak şekilde delil aranamayacağına" gerekçesine dayandırdı.
Yüksek mahkeme, mobing davaları açısından emsal teşkil edecek kararında şu değerlendirmelere yer verdi:

İşçi lehine yorum
"Hukuk yargılamasında ve özellikle de mobbinge dayanan iddialarda yüzde 100'lük bir ispatın aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait olduğu, özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği, mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağı, bu konuda işçi lehine ispat kolaylığı göstermenin hakkaniyet ve adalete daha uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır."

Kanıt aramaya gerek yok
Davacı avukatlarından Yüksel Çetingöz, Türkiye'de şimdiye kadar açılan mobbing davalarında mahkemeler, somut deliller aradığına dikkat çekerek, "Oysa bu davalarda çoğu kez, bahse konu iddiaların somutlaştırılması güçtür. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bu kararında şüphe götürmez delillere gerek olmadığı, vicdani kanaat oluşmasının yeterli olacağını söyledi. Bu açıdan, Yargıtayın bu kararı, mobbing davalarında çalışanlar açısından çok önemli, emsal olacak bir karar. Yargıtay, işçi lehine çok önemli bir yorum getirmiş oldu" dedi.